Потребителски кредит

Изберете най-изгодния от потребителските кредити с КредитПойнт!

Отдавна се изкушавате да вземете заем от банката, за да направите ремонт, да се сдобиете с нов телевизор или за да заплатите козметични и медицински процедури. Потребителските кредити са нелошо решение, само ако изберете най-подходящия за вашата ситуация продукт.

Действайте икономично, консултирайте се със специалист от КредитПойнт преди да изеглите кредит! Той ще ви помогне да се спрете на продукт с изгодни условия, да кандидатствате и да се подсигурите за непредвидени ситуации.

Видове потребителски кредити
Потребителски кредит с поръчители
Потребителските кредити с поръчители са най-изгодният вариант на потребителските кредити, тъй като при тях банката разчита на допълнителната сигурност и е готова да отпусне заема при по-ниски лихви.

При потребителските кредити с поръчители обаче не само клиентът, а и гарантът трябва да докажат своята надеждност, като един от най-важните критерии е кредитният им рейтинг. Той зависи от точността, с която са изплащали задълженията си при предходно теглени заеми, от техния обем, и др.

Когато банката преценява дали да отпусне кредита, тя взема предвид и редица други фактори като възрастта на получателя на кредита и неговия гарант, техните месечни възнаграждения, типа трудова заетост, дългове, и др. Ясно е, че минус на този вид кредити е по-големият брой документи, които се изисква да бъдат представени.

Потребителски кредит без поръчители
При потребителския кредит без поръчители необходимата документация не е толкова обемна и на клиента не му се налага да търси гарант, който да се съгласи да сподели риска от евентуално просрочие. От друга страна обаче именно заради липсата на допълнителна защита на плащанията, лихвите по потребителските кредити без поръчител са по-високи.

Както и при всеки друг отпускан заем, и в този случай банката ще вземе предвид кредитния рейтинг на кандидата, неговите доходи и тип заетост, възрастта както и евентуално – натрупаните задължения.

Потребителски кредит срещу залог на парични средства или държавни ценни книжа

Потребителските кредити срещу залог на парични средства или държавни ценни книжа са най-лесният и евтин начин да получиш заем. За съжаление обаче за българите тази идея все още е нова и те смятат за странно да гарантират получаваните средства със свои активи в лева, валута или държавни ценни книжа. Тук обаче няма парадокс - обезпечителният марж обикновено се движи около 10 на сто от размера на предоставения кредит, така че ще останат достъчно пари за конкретните ви нужди.

Потребителски кредити за свободни професии

Този вид потребителски кредити са предназначени за хората, които рядко работят на трудов договор и обикновено получват възнаграждението си под формата на хонорари. В това число влизат лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси, експерт- счетоводители, архитекти, проектанти и журналисти. При потребителските кредити за свободни професии, клиентът удостоверява доходите си не чрез договора си с работодателя, а чрез заверена данъчна декларация за последната отчетна година. Ако кредитополучателят е семеен, неговата половинка е солидарен длъжник по заема и трябва да даде своето съгласие. Разбира се, и в този случай банката ще вземе предвид кредитната история на кандидата, възрастта му и натрупаните към момента други задължения.

За какво най-често се използват потребителските кредити?

Както става ясно от наименованието на този вид заеми, те най-често се използват за текущо потребление на стоки или услуги – от смяна на интериорния дизайн до нов автомобил или дори за медицински и козметични услуги. За разлика от някои видове ипотечни кредити, потребителските кредити не са целеви – клиентът може да изхарчи парите за каквото сам реши.

Полезни съвети
Кредитният рейтинг е от ключово значение
Преди да пристъпи към процедурата за теглене на потребителски кредит, един от най-съществените въпроси, на които трябва да си отговори потребителят е, какъв е кредитният му рейтинг. Той зависи от редица фактори, но сред най-значимите от тях са платежоспособността на кандидата и кредитната му история – тоест дали е бил изряден платец по предходно получавани заеми. Само клиентите с добър кредитен рейтинг могат да се надяват да се възползват от изгодни условия по договора. Потребителите, които не знаят как да проверят или да подобрят кредитния си рейтинг, е най-добре да се посъветват с експерти.
Ако същестува възможност за получаване на ипотечен кредит, той е по-изгодният избор
При всички положения, ако съществува възможност за получаване на ипотечен кредит вместо потребителски, този вариант би бил по-изгоден за потребителя, тъй като лихвите ще са по-ниски.
Неразумното затъване в дългове е опасно
Неразумно е да се трупат дългове за излишен лукс. По време на кредитния бум от преди няколко години не един и двама българи решиха да гонят по-висок стандарт и изтеглиха потребителски кредити просто за да се сдобият с най-новите модели черна или бяла техника. Изкушени от мисълта за „лесните пари”, мнозина забравиха, че това са заеми - средства, които трябва да връщат, и то с лихвите.
Идеалният вариант на оползотворяване на потребителския кредит
В идеалния вариант получените от потребителския кредит средства се влагат в дейност, която да донесе печалба. Не става дума непременно за финансовите факири на Уолстрийт – в случаите на свободните професии работещият сам осигурява средствата си за труд – например, налага му се да закупи приличен компютър, принтер, техника или дори облекло. Ако вложението повишава конкурентноспособността му, лихвите си заслужават.
Допълнителна сигурност в случай на неплатежоспособност
За разлика от ипотечните кредити, при потребителските кредити банката едва ли ще настоява клиентът да има сключена застраховка. Не е зле обаче заемополучателят да обмисли и този вариант – така получава сигурност не само в случай на временна или постоянна загуба на работоспособност, но при някои полици – дори и ако загуби работата си, било поради съкращения, или е уволнен.
Лева или евро?
Този въпрос занимава повечето кандидати за кредит, но е добре да имат предвид, че той е чисто теоретичен – тъй като българският лев така или иначе е фиксиран към обединената валута. Това, което е от значение, са конкретните параметри по сключвания договор и няма общо правило заемите в коя валута би трябвало да предпочетем.

Въпроси и отговори
Как мога да кандидатствам за потребителски кредит без поръчител?
Трябва да работите на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца. Необходимо е доходите, които получавате да са достатъчни за сумата, която желаете да изтеглите като кредит. Ако имате настоящи кредити, трябва те да са обслужвани редовно, да нямате закъсняния, просрочия и лоша кредитна история. Ние от www.creditpoint.bg не отпускаме кредити, но можем да Ви съдействаме да получите най-изгодния кредит от водещите банки в България.


Мартина - 2014-10-27 16:11:12
На борсата съм, мога ли да тегля заем от банка?
Банките не отпускат кредит на хора, които не са на постоянен трудов договор от поне 6 месеца.


Мартина - 2014-10-27 16:13:37
Искам да изтегля кредит от 10 000 лева за рефинансиране, но съм с лоша кредитна история. Възможно ли е да ми помогнете?
За съжаление не можем да Ви бъдем полезни, тъй като банките имат изискване клиентите им да са с чиста кредитна история.


Мартина - 2014-10-28 14:41:37
Имам нужда от малък потребителски кредит – около 700 лева. Искам да е от банка, защото бързите кредити имат много високи лихвени проценти. По принцип работя на постоянен трудов договор, но съм в отпуск по майчинство. Какво да направя?
За съжаление банките в България не отпускат кредити на клиенти в отпуск по майчинство. Банките не приемат дохода през този период, защото е срочен. Бързите кредити определено не са толкова изгодни, но не изискват доказване на доход и затова са по-скъпи.


Мартина - 2014-10-30 14:51:35
Интересува ме, какво е необходимо да подготвя, за да кандидатствам за потребителски кредит от 12 000 лева от банка?
Необходимо е да работите на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца и по възможност заплатата Ви да се превежда по банков път. Също така е възможно от банката да Ви поискат поръчител. Като документи, на първо време е необходима само лична карта. На следващ етап ще са нужни служебни бележки за доказване на доход, но на бланка от съответната банка. Освен това трябва да не сте с лоша кредитна история. Ако в момента имате някакви кредити, те трябва да са редовно обслужвани, да нямате закъснения или просрочия и доходите Ви да са достатъчни, за да можете да обслужвате и новия кредит.


Мартина - 2014-11-07 09:56:20