Ипотечни кредити

Изберете подходящият жилищен кредит с КредитПойнт!

Взимането на ипотечен кредит, независимо от целта, за която ще го използвате, е важно решение с дългосрочни последствия. Затова трябва да сте сигурни, че сте избрали най-изгодния за вас.

Потърсете за помощ и консултация специалистите от КредитПойнт, за да:

  • намерите по-бързо подходящия кредит
  • не се подлъжете по-добре изглеждащ продукт, за чийто скрити недостатъците ще плащате в последствие
  • изчислите правилно колко общо ще ви излезе изплащането на жилищен кредит или какъвто и да било тип ипотека
  • получите застраховка, която ви осигурява спокойствие за непредвидени бъдещи ситуации

Действайте в своя полза, консултирайте се с КредитПойнт!

Видове ипотечни кредити
Ипотечни кредити за закупуване на имот
Макар че обикновено си асоциират с новодомците, този вид кредити могат да послужат и на предприемачите за покупка на офис или магазин, и дори на автомобилистите – за гараж.

В повечето случаи банките определят горна граница на сумата, която отпускат, но клиентът изпълнява критериите за платежоспособност. Такава може и да не бъде поставена.

В повечето случаи заемодателят ще финансира само част от договорената по сделката цена. При определяне на размера на кредита понякога се взема предвид не уговорката между купувача и продава, а пазарната цена на имота, изчислена от самата финансова институция или от външен оценител.

Срокът на кредитите за покупка на имот най-често е между 20 и 30 години, но понякога банките може да поставят и допълнително изискване – заемополучателят да изплати дължимото преди да е навършил опредена възраст – обикновено някъде около 60 години.

Ипотечни кредити за извършване на ремонти и подобрения
И в този случай размерът на отпусканата ви сума ще зависи от пазарната стойност на имота, който служи за обезпечение, и от доходите на кандидата.

Тъй като става въпрос за целеви заем, банката най-вероятно ще изиска доказателства за всички направени по ремонта разходи, затова е важно да се пазят всички фактури и касови бележки.

Срокът на ипотечните кредити за извършване на ремонти и подобрения може да варира силно, в зависимост от това колко съществени са строителните дейности, които се предприемат, и обемът на отпусканите средства.

В някои случаи погасяването може да приключи след 35 години както при ипотечните кредити за покупка на имот, а при други да са достатъчни само седем години. Срокът на кредитите за покупка на имот най-често е между 20 и 30 години, но понякога банките може да поставят и допълнително изискване – заемополучателят да изплати дължимото преди да е навършил опредена възраст – обикновено някъде около 60 години.

Ипотечни кредити за строителство и довършителни работи

Този вид ипотечни кредити обикновено са предназначени за новодомци, изграждащи еднофамилни къщи или довършващи жилищните си имоти. За обезпечение банката може да приеме парцела, върху който се строи, но може и да изиска за гаранция друг имот.

Размерът на кредита зависи както от пазарната оценка на имота, предоставен като гаранция, така и от стойността на строителните дейности.

Разбира се, и в този случай доходите на кандидата са от съществено значение.

Нецелеви ипотечни кредити

Нецеливите ипотечни кредити се наричат още потребителски ипотечни кредити или кредити за текущи нужди.

За разлика от други категории жилищни кредити, в този случай банката не държи сметка за какво се използват получените средства.

Този лукс обаче си има своята цена – нецелевите ипотечни кредити обикновено са с по-висока лихва и по-кратък срок на изплащане, както и с по-малък максимален размер.

Рефинансиране

Когато лихвите започват да падат, това обикновено засяга най-вече новоотпуснатите кредити и хората, които вече изплащат ипотечен заем, се питат как да се възползват от облекчените условия.

Рефинансирането е подходяща алтернатива. Потребителят може да изтегли средства, с които да погаси остатъчната главница по вече открития ипотечен кредит и таксата за предсрочното му погасяване.

Трябва да се има предвид обаче, че тази рокада не винаги се оказва изгодна, тъй като е свързана с допълнителни такси и разходи. Преди окончателното решение най-добре е потребителят да се посъветва с кредитен консултант, който да разгледа конкретния случай и да представи най-удачните варианти.

Полезни съвети
Кредитният рейтинг е от ключово значение
Преди да пристъпи към процедурата за теглене на ипотечен кредит, един от най-съществените въпроси, на които трябва да си отговори потребителят е, какъв е кредитният му рейтинг.

Той зависи от редица фактори, но сред най-значимите от тях са платежоспособността на кандидата и кредитната му история – тоест, дали е бил изряден платец по предходно получавани заеми.

Само клиентите с добър кредитен рейтинг могат да се надяват да се възползват от изгодни условия по договора.

За потребителите, които не знаят как да проверят или да подобрят кредитния си рейтинг, е най-добре да се посъветват с експерти.

Удачен и удобен вариант са онлайн консултантските услуги, като предоставяните от специализирания портал www.creditpoint.bg.

Твърде привлекателните оферти може и да не се окажат чак толкова изгодни
Когато рекламата представя продукт, който звучи твърде хубаво, за да е истина, в повече случаи се оказва точно така.

Често промоционалните и гратисни периоди с по-ниски вноски означават по-големи разходи по-късно. Разбира се, съществуват и много изключения от общото правило – наистина добри сделки, които не са за изпускане.

При всички положения е добре потребителят да отдели достатъчно време да проучи всички алтернативи, преди да вземе крайното си решение. Много кандидати за ипотечен кредит забравят колко е важно да четат внимателно дребните букви в договора.

По-ниска лихва не означава непременно по-евтин кредит
Често хората смятат, че лихвите по кредита определят еднозначно колко скъпо ще им излезе заема.

Потребителите често забравят или просто не знаят, че различните такси по облужване и управление на кредита за разглеждане на документите и др. не са несъществен разход.

Затова е изработен показателят годишен процент на разходите.

Само той може да послужи за сигурен ориентир колко изгодна е всъщност сключената сделка.

Застраховката на имота да осигурява спокойствие и на кредитополучателя, не само на банката
При отпускане на ипотечен кредит, почти със сигурност банката ще изиска и някои застраховки – обикновено на служещия като обезпечение имот, и застраховка „Живот” на кредитополучателя.

Финансовата институция може да предложи стандартни договори – потребителят трябва да е наясно, че не е дължен да ги приеме автоматично и ако предпочита, е свободен сам да избере застрахователя си.

В повечето случаи банката защитава собствените си интереси и обезщетението по застраховката, която предлага, покрива единствено оставащите за изплащане суми по кредита.

Това означава, че в случай на пожар, земетресение или друго природно бедствие, собственикът на имота, заложен като гаранция, не може да разчита на никаква защита.

Експертите съветват потребителя да отдели малко по-висока сума, за да покрие адекватно рисковете, застрашващи самия него или имота му.

Застраховки срещу безработица
Никой не може да предвиди какво го очаква в бъдеще, особено в България, в която кризата е постоянно явление.

Неразумно от страна на заемополучателя би било да разчита на лоялността работодателя си, колкото и ценен кадър да е.

Застрахователите предлагат вариант ползвателите на кредити да си осигурят спокойствие, че ще могат да обслужват дълга си дори и в случаи на прекъсване на трудовия им договор.

В повечето случаи застраховката „Безработица” изпълнява и функциите на така познатата рискова застраховка „Живот”, като гарантира обезщетение и в случай на временна или постоянна загуба на работоспособност.

Въпроси и отговори
Имам собствена фирма от 10 години. Занимава се с продажба на цветя, но е на минимална печалба. Решил съм да опитам в друга сфера и искам да закупя малко разработено заведение на цена до 50 000 лева. Искам да разбера, в случай че харесам заведение, ще мога ли да изтегля кредит?
Тъй като фирмата Ви е на минимална печалба е много вероятно да не Ви отпуснат кредит. Най-добре е да се консултирате със счетоводителя си, да представите данъчна декларация за изминалата 2013 година и тогава консултантите на www.creditpoint.bg ще могат да Ви посъветват нещо по-конкретно.


Мартина - 2014-10-28 14:40:25
Искам да знам дали мога да изчисля кредитният си рейтинг на база минали кредити. Обмислям догодина да купувам жилище и искам да знам дали е възможно да ми отпуснат жилищен кредит с това ми кредитно досие.
Не е възможно да изчислите кредитния си рейтинг на база минали кредити. Кредитният рейтинг се изчислява към момента. Когато решите да теглите жилищен кредит, консултантите на www.creditpoint.bg могат да преговарят с банките в България за предварителното Ви одобрение.


Мартина - 2015-04-20 15:17:50
Предстои ми да закупя жилище на стойност 60 000 евро. Имам лични средства в размер на 10 000 евро. Искам да изтегля ипотечен кредит, но не знам към коя банка да се ориентирам и как да избера правилният кредит.
Правилният ипотечен кредит е този кредит, който отговаря напълно на потребностите Ви и за който ще платите най-ниска цена. Банките в България предлагат множество кредитни продукти – с плаваща лихва, с фиксирана лихва, комбинация от фиксирана за първите няколко години и плаваща за остатъчния срок на кредита; с разнообразни погасителни планове – с равни вноски, с намаляващи вноски, с индивидуални погасителни планове, възможност за използване на гратисен период. От голямо значение е и как банките ще оценят Вашата кредитоспособност, а от това зависи лихвения процент и размера на Вашия кредит. За това, кой кредитен продукт да изберете и как да направите най-правилното решение ще Ви помогнат професионалните съвети на консултантите на Кредит Пойнт.


Мартина - 2014-10-31 11:36:35
Искам да закупя имот на стойност 100 000 лв. Заплатата ми е 600 лв. по трудов договор, но реално получавам 1800 лв. Работя от 4 год. на тази позиция и имам два потребителски кредита на обща стойност 536 лв.
За съжаление официалните Ви доходи са много ниски и при това положение няма как някоя банка да Ви отпусне толкова голям кредит. Имате и два потребителски кредита, а банките имат изискване 50% от месечния доход да отива за обслужване на кредита, а останалите 50% - за живот. Кандидатстване за кредит би било възможно, ако можете да получите документ от работодателя си, показващ реалните Ви доходи. Той ще послужи само пред банката. Ако се сдобиете с такъв, можете да разчитате на нашите услуги.


Мартина - 2015-04-20 15:24:29
Искам да изтегля ипотечен кредит за закупуване на жилище, но доходите ми са от чужбина. Какво мога да направя?
Повечето банки имат оферти за отпускане на кредит на българите, живеещи и работещи в чужбина. В повечето случаи трябва да са изминали минимум 2 години, откакто работите на сегашната позиция и да имате минимален нетен месечен доход равен или по-голям от 1800 евро. Ако отговаряте на тези условия ще можете да изтеглите кредит и лихвата по него да е същата, каквато е за българи, живеещи и работещи в България. Банките биха отпуснали кредит и без да отговаряте на тези условия, но лихвата по него ще е по-висока. От голямо значение е и възрастта, на която сте в момента. Максималната възраст, на която трябва да сте към крайната дата на погасяване на кредита е 70 години. Това означава, че колкото по-късно изтеглите кредита, толкова по-малък ще е периодът за връщане и месечната вноска ще е по-голяма.


Мартина - 2014-11-07 10:00:55
Искам да рефинансирам ипотечен кредит на стойност 175 000 лева, изтеглен преди 1 година. Също така ме интересува, има ли значение в каква валута ще рефинансирам кредита – лева или евро. Можете ли да ми предложите оферти на стабилни банки?
Каква валута да бъде избрана за един дългосрочен кредит е въпрос, на който трудно може да се даде конкретен отговор. Някои банки предлагат различни условия, в зависимост от това дали кредита е левов или евров. Като цяло изборът е индивидуален и винаги се търси най-изгодния вариант. В различните валути, кредита има различни цени, защото върху цената на кредита дават отражение не само лихвения процент, но и съпътстващите разходи от покриване на валутно-курсови разлики. Офертите на банките са индивидуални спрямо профила на клиента. Ние можем да Ви направим предварително одобрение от водещите банки в страната, а ако имате предпочитана банка – да се опитаме да преговаряме с нея. Това предварително одобрение не Ви задължава по никакъв начин. Като клиент на Кредит Пойнт ще можете да се възползвате от по-добри условия от банките, приоритетно разглеждане и по-бързо отпускане на кредита. Нашите услуги са напълно безплатни за Вас.


Мартина - 2015-04-20 15:49:00
Искам да закупя имот – малък хотел, с цел отдаване под наем. За целта са ми нужни средства, с които не разполагам. Месечните ми доходи са минимални и не могат да покрият вноските по кредита. Целта е доходите, които ще се получават от наема да покриват вноските по кредита, като закупя и ипотекирам имота.
За съжаление банките в България не отпускат кредити при недостатъчни доходи, защото нямат сигурност, че кредита ще бъде обслужван редовно. Бъдещите приходи не се считат за достатъчно сигурни, за да бъдат приети от банката, като вариант за погасяване на кредита. Дори и да ипотекирате имота, пак трябва да имате достатъчни месечни доходи за обслужване на кредита, който искате.


Мартина - 2015-05-20 10:47:17